Гражданска отговорност – не само необходимост за всеки шофьор

Гражданската отговорност е вид належаща застраховка на моторни превозни средства . Според текста на гражданската отговорност, компанията, с която сключваме застраховката трябва да компенсира , сумата, отредена за вреди, причинени от застрахованото лице на друг човек . Сумата за изплащане от гражданската отговорност включва както реални, така и психологически щети или нарушаване на дълга на лицето, което е застраховано .

Каква е причината гражданската отговорност е задължителна на територията на България?

Използването на автомобили и мотоциклети върви заедно с безброй опасности , които се създават на пътя. Именно затова органите на територията на страната разпорежда всички собственици и водачи на мотори да притежават с платена гражданска отговорност. Самата застраховка – гражданска отговорност е разпространена в много държави , като в различните държави може да има разминавания и да съдържа много клаузи . В рамките на България , всички автомобили , регистрирани на територията на страната и се използват редовно, е необходимо да имат валидна застраховка гражданска отговорност.

Кое е важно при купуване на гражданска отговорност?

Застрахователната полица на гражданска отговорност се купува за падеж от 12 месеца от датата на издаване на документа . Общата сума на гражданската отговорност можете да заплатите на един път , или разпределено на 2 или 4 вноски.

Открий най-добрата  гражданска отговорност 1
Открий най-добрата гражданска отговорност

Увеличение на брокерите , които продават гражданска отговорност

Нуждата от застраховки – гражданска отговорност е предпоставка за предоставянето ѝ от все повече нови застрахователни агенции и застрахователи. При избирането на този тип застраховка, добре е да подхождате внимателно и да предпочетете увереността , името и качеството на застрахователя, който сте избрали . Поради тази причина ние ви предлагаме високо качество и специалисти , за да сме вашият предан партньор за застраховката гражданска отговорност на вашия автомобил .

Защо шофьорите имат нужда от гражданската отговорност?

– ако предпочетете купуването и на двете застраховки [гражданска отговорност и нараняване на лицата в автомобила ] ще си гарантирате спокойствие, че извън отговорността за щети на пътниците , при опасна ситуация ще бъдат обезщетени собственика и другите пасажери в застрахованото моторно превозно средство ;

– способ за попълване в реално време, посредством онлайн платформа за заявяване и сключване на удостоверение за гражданска отговорност;

– възможност за транспортиране на вашия документ за застраховката гражданска отговорност на даден от клиента адрес;

– възможност за разглеждане на увреденото моторно превозно средство , със застраховка гражданска отговорност, на адрес зададен от клиента.

Какви рискове причислява гражданската отговорност?

– обезателна застраховка „Гражданска отговорност“ на собствениците , при която компанията застраховател е задължена да покрие отговорността на водача на застрахован автомобил за създадените от шофьора щети на други хора , възникнали по време на използването на превозно средство до определените в Кодекса за застраховане стойности .

Трети лица са физически лица , които във времето на катастрофата , са се намирали в автомобила , с налична гражданска отговорност. Ако към момента на инцидента пътуващите в леката кола са повече от лицата/местата , написани в гражданската отговорност, то всички обезщетения ще бъдат намалени по схема и ще бъдат разпределени по равно между лицата, пострадали в инцидента . Общата сума , предназначена за компенсация на гражданската отговорност, не трябва да бъде повече от общата застрахователна стойност на местата в колата .

– застраховка „Злополука на лицата в превозните средства”, която дава включване на мястото на водача или за всички седящи места в леката кола . Застраховката, различно от гражданската отговорност, важи навсякъде и се добавя по искане на застрахования .

Нашите оферти за  гражданска отговорност 2
Нашите оферти за гражданска отговорност

Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност?

„Злополука на лицата в превозните средства“ е добавена застраховка, която Ви предоставяме като прибавка към гражданската отговорност. Целта на тази застраховка е да осигури на шофьора на колата защита срещу обстоятелства на пътя , които да създават опасност за вашето здраве . Тъй като гражданската отговорност включва събития единствено за 3-ти лица, т.е. всички хора в леката кола, като изключим шофьора, тази застраховка е индивидуалната ви протекция докато шофирате. Тази застраховка , за разлика от гражданската отговорност, е действаща по целия свят и се включва допълнително и по вашата воля .

Изгодна  гражданска отговорност 3
Изгодна гражданска отговорност

Увеличение на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност

Застраховките от типа – гражданска отговорност формират много голяма част от пазара на територията на страната . Непрестанно цифрите за сключване на застраховката гражданска отговорност нарастват , като тенденцията се повиши значително след вкарването на безусловната застраховка гражданска отговорност за всички моторни превозни средства :

– 2012 година – 293,276,409 лева

– 2013 година – 318,792,586 лева

– 2014 година – 344,429,245 лева

– 2015 година – 368,230,120 лева

– 2016 година – 402,152,103 лева

За период от 5 години отчитаме значително по-голямо търсене на застраховки гражданска отговорност на коли и мотори .

Изберете надежден и сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност

Изберете нашата застраховка гражданска отговорност, за да сте спокойни във всяко пътешествие . Ние сме приятели на водачите в в страната, като нашите застраховки гражданска отговорност дават сигурност на хилядите застраховани клиенти. Освен нашата гражданска отговорност, вижте още :

Нашите оферти за  гражданска отговорност 4
Нашите оферти за гражданска отговорност
Изгодна  гражданска отговорност 5
Изгодна гражданска отговорност
Избери сега  гражданска отговорност 6
Избери сега гражданска отговорност
Перфектната  гражданска отговорност 7
Перфектната гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 8
Видове гражданска отговорност
Видове  гражданска отговорност 9
Видове гражданска отговорност

Каква е причината гражданската отговорност е задължителна на територията на България?
Кое е важно при купуване на гражданска отговорност?
Увеличение на брокерите , които продават гражданска отговорност
Защо шофьорите имат нужда от гражданската отговорност?
Какви рискове причислява гражданската отговорност?
Какво представлява застраховката „Злополука на лицата в превозните средства“ част от гражданската отговорност?
Увеличение на необходимостта от застраховките – гражданска отговорност
Изберете надежден и сигурен приятел за вашата застраховка гражданска отговорност